Polityka prywatności i cookies

 

Niniejsza Polityka Prywatności stanowi spełnienie obowiązku wynikającego z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”. Polityka prywatności Gabinetu oraz na https://wzrostpokryzysowy.pl/  (Strona)

Prosimy o uważne zapoznanie się z informacjami znajdującymi się poniżej.

DANE OSOBOWE

Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

 1. Administratorem danych osobowych  jest Anna Polak, prowadząca praktykę psychologiczną pod adresem ,,Spokojne Miejsce” Benedykta Polaka 7/ 54 Warszawa, tel. +48 789 570 502, e-mail: annapolak.psycholog@gmail.com.
 2. Osobą odpowiedzialną za ochronę danych jest Anna Polak (tel.  789 570 502/ mail: annapolak.psycholog@gmail.com)
 3. Państwa dane osobowe są przetwarzane celem:
  • udzielenia odpowiedzi na zapytanie przesłane przy wykorzystaniu formularza kontaktowego znajdującego się na Stronie,
  • realizacji usług i umowy,
  • w celach marketingowych i wysyłania informacji handlowych – jeżeli wyrazili Państwo na to w sposób wyraźny odrębną zgodę;
  • zapewnienia Państwu prawidłowego wyświetlania Strony na wykorzystywanym urządzeniu, dostosowania zawartości Strony do preferencji i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie 
  • 6 ust. 1 lit. a) RODO:
   1. w przypadku skierowania zapytania z wykorzystaniem znajdującego się na Stronie formularza kontaktowego podanie danych kontaktowych jest całkowicie dobrowolne, ale niezbędne dla udzielenia odpowiedzi na zapytanie Użytkownika,
   2. w razie przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych – zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowych są całkowicie dobrowolne, a ich brak nie wpływa na możliwość skierowania jakiegokolwiek zapytania,
  • 6 ust. 1 lit. b) RODO – w zakresie niezbędnym do realizacji usługi i umowy,
  • 6 ust 1 lit. f) RODO – w zakresie w jakim dane osobowe przetwarzane są w celu zapewnienia prawidłowego wyświetlania Strony na urządzeniu wykorzystywanym przez Użytkownika, dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkowników i jej ciągłej optymalizacji, a także zapewnienia ciągłości sesji Użytkownika,
  • 9 ust. 2 lit. a) RODO – w zakresie niezbędnym i wynikającym z realizacji usług i umowy.
 5. Poza danymi przekazanymi w formularzach w związku z prowadzoną działalnością przetwarzamy również:
  • dane przekazane w ramach komunikacji telefonicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub tradycyjnej. Podanie danych w tym celu jest dobrowolne, ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość lub prowadzenia komunikacji. Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadnionego celu w postaci komunikacji lub wynikającym z treści korespondencji. Dane te są przechowywane przez okres trwania komunikacji, a po tym czasie administrator może je również przechowywać przez okres 5 lat. Dane te administrator może przekazywać jedynie podmiotom świadczącym dla niego usługi niezbędne do prowadzenia komunikacji.
 6. Państwa dane osobowe objęte są tajemnicą zawodu psychoterapeuty. Przetwarzane będą w celu prowadzenia dokumentacji psychologicznej, prowadzenia sesji w gabinecie oraz online i wystawiania rachunków.
 7. Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego uchylenia tajemnicy zawodu psychologa żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Państwa danych z wyjątkiem
  sytuacji korzystania z usługi sesji online przez różnego rodzaju komunikatory (Googlemeet,, Whatsapp lub inny) – Administrator zobowiązuje się do wykonania usługi z poszanowaniem prywatności rozmowy przez wybrany komunikator, lecz nie gwarantuje bezpieczeństwa danych w przestrzeni Internetowej.
 8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzenia na zapytanie oraz przez okres komunikacji mailowej/telefonicznej i późniejszej realizacji usług. Okres przetwarzania danych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora jako osobę prowadzącą działalność gospodarczą. Po upływie tego okresu dane będą przetwarzane jedynie w czasie i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
 9. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do czasu wycofania przez Państwa udzielonej zgody;
  • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w związku z uzasadnionym interesem – do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • dane wykorzystywane do celów statystycznych za pomocą narzędzia Google Analytics są przechowywane zgodnie z polityką prywatności Google Inc. 
 10. Przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem) – w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, a także prawo dostępu do ich treści, jak również prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub przenoszenia oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. Mogą Państwo realizować swoje prawa wskazane powyżej pisemnie drogą elektroniczną (annapolak.psycholog@gmail.com).
 12. Podanie danych jest dobrowolne, ale brak zgody na podanie może skutkować brakiem możliwości odpowiedzi na zapytanie czy też brakiem możliwości podpisania umowy i realizacji usług
 13. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 14. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszej strony internetowej. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 15. Wszelkie prośby, sugestie i uwagi dotyczące polityki prywatności proszę kierować mailowo na adres annapolak.psycholog@gmail.com
 1. PLIKI COOKIES

Polityka COOKIES

 1. Strona https://wzrostpokryzysowy.pl/ (dalej: “Strona”) nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. 
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu https://wzrostpokryzysowy.pl/
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, 
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, 
  •  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, 
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w używanych przeglądarkach internetowych.
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl bądź w Ustawieniach/Pomocy danej przeglądarki internetowej.