INSTYTUT WZROSTU POKRYZYSOWEGO

O mnie

INSTYTUT WZROSTU POKRYZYSOWEGO

Anna Polak

Jestem psychologiem, psychoterapeutką Poznawczo- Behawioralną, akredytowanym coachem kryzysowym oraz terapeutką  Otwartego Dialogu. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo- Behawioralnej.

Moją misją jest wspieranie osób w kryzysie psychicznym. Pomagam moim klientom uleczyć bolesne doświadczenia, nadać im nowe znaczenie, porzucić autostygmatyzację, nabrać wiary w siebie i stworzyć plan działania.Wierzę, że kryzys niezależnie od jego głębi, może być szansą na doświadczenie wzrostu poprzez dokonanie pozytywnych zmian w sobie.Zdrowienie nie musi być jedynie powrotem do względnej stabilności sprzed kryzysu. Przy odpowiednim wsparciu, może być zaproszeniem do tego, aby znaleźć drogę do szczęśliwego, pełnego sensu życia. Inspiruje mnie psychologia pozytywna, teoria dezintegracji pozytywnej i logoterapia.

 • Dyplom magistra psychologii klinicznej uzyskałam na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie
 • Posiadam dyplom studiów podyplomowych z Coachingu w Szkole Wyższej Handlowej w Warszawie
 • Certyfikat Konsultanta Kryzysowego oraz Akredytację Mentora i Coacha kryzysowego otrzymałam w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu IPTK
 • Jestem certyfikowaną terapeutką Otwartego Dialogu, posiadam Certyfikat Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu.
 • Odbyłam specjalistyczne szkolenie ,,Szkoła psychoterapii Psychoz''atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
 • Jestem trenerką Emocjonalnej Reanimacji (eCPR)- podejścia do pracy z osobami w kryzysie. Współprowadzę warsztaty z tego podejścia.
 • Uczyłam się psychoterapii w nurcie integracyjnym w ramach Certyfikowanego szkolenia psychoterapeutycznego w Instytucie Psychologii Zdrowia.
 • Aktualnie przygotowuję się do certyfikacji terapeuty Poznawczo-behawioralnego w ramach 4-letniej szkoły psychoterapii Amie w Warszawie.

 

 

Pracuję w podejściu Poznawczo- Behawioralnym łącząc je z innymi narzędziami takimi jak: terapia Otwartego Dialogu, Emocjonalna Reanimacja (eCPR) oraz Terapia Akceptacji i Zaangażowania (ACT).

Stale biorę udział w szkoleniach oraz konferencjach, pogłębiając swoją profesjonalną wiedzę.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Doświadczenie w pracy z młodzieżą oraz rodzinami zdobyłam pracując jako kurator społeczny dla Sądu rejonowego dla Warszawy-Woli oraz terapeuta młodzieży dla 17 liceum Społecznego w Warszawie.

Pracowałam jako terapeutka dzieci na spektrum autyzmu w ośrodku ,,Sotis'' i,,Mały człowiek''oraz terapeutka na oddziale dziennym psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Doświadczenie w pracy klinicznej z dorosłymi uzyskałam podczas staży w Szpitalu Tworkowskim oraz Bródnowskim.

Doświadczenie z osobami po kryzysie psychotycznym zdobyłam pracując jako terapeutka w Klubie Integracyjnym Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi gdzie prowadziłam grupę wsparcia oraz indywidualne konsultacje psychologiczne dla osób z rozpoznaniem schizofrenii.

Współprowadzę warsztaty Emocjonalnej Reanimacji (eCPR)- podejścia stworzonego przez dr. Fisher'a do pracy z osobami w kryzysie. Jestem trenerką tego podejścia.

Współpracowałam z Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego prowadząc warsztaty profilaktyczne dla młodzieży licealnej. 

Praktykę psychoterapeutyczną rozpoczynałam w poradni psychologicznej ,,Ugruntowani'' oraz Gabinecie Psychoterapeutycznym Zuzanny Butryn ,,Sense''

Aktualnie pracuję w Centrum Zdrowia Psychicznego Piaseczno oraz prowadzę własną praktykę psychoterapeutyczną w Gabinecie ,,Spokojne miejsce''na Ursynowie. 

Osobom:

⦁ po kryzysie psychicznym, które zmagają się z akceptacją siebie i nie mogą znaleźć swojego miejsca w świecie
⦁ które znajdują się w kryzysie z powodu utraty pracy, rozstania, przeprowadzki, choroby i innej trudnej sytuacji życiowej
⦁ które mają trudności w stawianiu granic i dbaniu o siebie
⦁ które stoją przed podjęciem decyzji o zmianie zawodowej i doświadczają z tego powodu niepokoju
⦁ wypalonym zawodowo
⦁ które doświadczyły mobbingu w pracy
⦁ z domów dysfunkcyjnych (DDA /DDD)

Zaburzenia w których pomagam: 

 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenie afektywne- dwubiegunowe
 • zaburzenia lękowe
 • dorośli na spektrum Autyzmu 
 • ADHD

 

 W czym pomagam: 

⦁ w rozpoznaniu trudności, zrozumieniu ich oraz podjęciu właściwych działań w kierunku poradzenia sobie z nią
⦁ lepszym rozumieniu siebie
⦁ ustaleniu swoich granic i nieprzekraczaniu ich, uczeniu się asertywności i dbania o siebie
⦁ pokonaniu autostygmatyzacji wynikającej z przebytego kryzysu psychicznego, zyskaniu większej akceptacji siebie
⦁ rozpoznaniu swoich celów życiowych i stworzeniu strategii osiągania ich, pokonaniu wyzwań stojących na drodze
⦁ Uczeniu się akceptacji swojej indywidualności jako osoby nieneurotypowej  (osoby na spektrum autyzmu), rozpoznawaniu swojej wrażliwości, wyzwalaczy, tego jak zadbać o siebie zanim się wpadnie w kryzys, dbaniu o swoje granice.
⦁ Odkryciu swoich zasobów i bardziej pozytywnym postrzeganiu historii swojego życia.
⦁ Zamianie własnego cierpienia w złoto- misję życiową, pasję, drogę do spełnienia. 

INSTYTUT WZROSTU POKRYZYSOWEGO

Masz pytanie?
Skontaktuj się ze mną!