INSTYTUT WZROSTU POKRYZYSOWEGO

Kryzys

kryzys2
kryzys

INSTYTUT WZROSTU POKRYZYSOWEGO

Przyczyny kryzysu

Przyczyn kryzysu może być wiele.

Czynnikiem wyzwalającym może być nagłe, traumatyczne wydarzenie, takie jak: wypadek samochodowy, gwałt, rozwód, utrata pracy, nagła choroba lub śmierć osoby bliskiej,katastrofa naturalna, wojna, ubóstwo.

Czasem są to wydarzenia zachodzące w toku normalnego rozwoju, które powodują gwałtowną zmianę lub zwrot życiowy, takie jak: urodzenie dziecka, ukończenie studiów, zmiana kierunku kariery zawodwej w średnim wieku lub przejście na emeryturę.

Kryzys wywołuje silne napięcie, co utrudnia normalne funkcjonowanie.
Problem jest doświadczany jako bardzo ważny, a osoba w kryzysie czuje się względem niego bezradna. Normalne sposoby radzenia sobie do tej pory z trudnościami przestają działać. Osoba czuje, że nie jest w stanie sprawować kontroli nad własnym życiem.

Jest to moment, w którym potrzebne jest profesjonalne wsparcie.

INSTYTUT WZROSTU POKRYZYSOWEGO

Masz pytanie?
Skontaktuj się ze mną!